Gabi/ iunie 18, 2017/ Empowering Young Visually Impaired to Stand-Up for Inclusive Policy Reforms, Erasmus+, KA-3, Proiecte/ 0 comments

Logo-08“Empowering young visually impaired to stand up for inclusive policy reforms” (EMVISION) este un proiect Erasmus+ KA-3 dezvoltat de Asociația Babilon Travel (ABT).

EMVISION face auzite glasurile tinerilor preocupați de situația tinerilor nevăzători sau cu deficiențe de vedere (TNDV), îi capacitează să depună eforturi în vederea îmbunătățirii politicilor de tineret, dedicate TNDV, printr-un dialog structurat între tineri și factorii decizie/experți din acest domeniu, încurajând implicarea societății civile în crearea și implementarea de politici, promovarea cooperării trans-naționale, mai buna cunoaștere a politicilor europene, înzestrarea participanților cu abilitați soft precum: munca într-un mediu internațional, promovarea și realizarea de acțiuni de impact asupra agenților cu putere decizională, și creșterea acceptabilității participanților față de alte culturi.

Proiectul EMVISION este un follow-up al unui proiect Erasmus+ anterior, “Value the Difference” al ABT, derulat in 2015-2016, in care tineri cu și fără deficiente de vedere s-au întâlnit și au discutat probleme și dificultăți pe care TNDV le înfruntă zi de zi. Printre dificultățile identificate, una deosebit de importantă, atât pentru inserția TNDV pe piața forței de muncă, cat și pentru stimularea inițiativei lor antreprenoriale, este lipsa de mobilitate a acestor tineri. Astfel tinerii au decis împreună să facă diferența și să lanseze un alt proiect, de dialog structurat de data aceasta, menit să susțină reformele unor politici inclusive, care să stimuleze mobilitatea TNDV, răspunzând astfel componentei “Youth on the Move” a strategiei Europa 2020.

Participanții la noul proiect vor fi implicați activ în procesul de implementare a reformelor și vor reprezenta opinia tinerilor in ceea ce privește subiectul incluziunii tinerilor cu dizabilități. Punctul forte al proiectului îl reprezintă incluziunea TNDV și sinergia pe care o creează alături de semenii lor fără astfel de deficiențe. Rezultatele proiectului adresează direct subiectele: egalitate de șanse, incluziune, participarea tinerilor si dizabilități.

Organizațiile partenere, din Lituania, Macedonia, Polonia, Portugalia și România, au lucrat cu autoritățile publice responsabile de crearea și implementarea de politici adresate persoanelor cu dizabilități. In acest sens, un număr de instituții au fost deja implicate, și anume: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Departamentul Public de Asistenta Socială și Medicală Cluj-Napoca, Asociația de Nevăzătorilor din Polonia.

Prin intermediul proiectului, tinerii vor avea posibilitatea să interacționeze cu factori de decizie și experți. Acest lucru implică o anumita pregătire prealabilă a participanților pentru a iniția și stabili un dialog serios si structurat. Pe parcursul activității principale, se va realiza un schimb de bune practici și de oportunități de învățare reciprocă. Aspectul esențial este că participanții vor interacționa cu autoritățile.

Pentru a atinge toate aceste obiective, proiectul implică o reuniune trans-națională de dialog structurat ce se va desfășura la Cluj-Napoca, in perioada 21-28 octombrie 2017 și va implica 10 TNDV, 22 de tineri fără dizabilități și 5 factori de decizie din 5 țări europene. Aceasta activitate va crea/dezvolta, într-un context de învățare non-formala, în rândul participanților, abilitați diplomatice și de negociere și-i va înzestra cu cunoștințele necesare unei bune participări la viața democratică a comunității atât la nivel local cât și european. In acest sens participanții se vor documenta în legătura cu politicile și prioritățile europene din domeniul tineretului, vor practica leadership-ul, comunicarea, munca în echipă, învățarea eficientă, luarea de decizii și rezolvarea de probleme. Participanții vor lucra împreună pe parcursul workshop-urilor și se vor întâlni cu factori de decizie/experți din domeniul politicilor de tineret. Cei 5 factori de decizie/experți participanți in proiect vor dezvolta competentele legate de interacțiunea cu tinerii în general și cu TNDV în special, de înțelegere a nevoilor și aspirațiilor acestora, ceea ce va facilita elaborarea de politici incluzive de calitate dedicate acestora.

Reuniunea trans-națională se va finaliza cu o propunere de proiect de modificare a unei hotărâri/regulament de consiliu local, referitoare la crearea cadrului necesar creșterii mobilității TNDV clujeni, premisă a unei mai bune inserții sociale si pe piața forței de muncă și a stimulării inițiativelor antreprenoriale. Această propunere va fi depusă la Consiliul Local Cluj-Napoca spre aprobare.

Un alt rezultat al reuniunii va fi un cod de bune practici dedicat reuniunilor trans-naționale de dialog structurat.

Toate rezultatele obținute vor diseminate, cu ajutorul partenerilor, la nivel local și internațional, având drept țintă în special instituțiile implicate direct sau indirect in proiect.

Profilul participanților:

La reuniunea trans-națională, ce se va desfășura la Cluj-Napoca, vor participa 32 de tineri (10 TNDV și 22 fără dizabilități) și 5 factori de decizie/experți, câte unul din fiecare țară parteneră la proiect. Toți participanții se angajează să participe la toate activitățile reuniunii trans-naționale. Întru-cât proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, participanții trebuie să fie cetățeni sau rezidenți legali ai uneia dintre țările participante la proiect, adică FYROM, Lituania, Polonia, Portugalia sau România.

Criteriile generale de selecție pentru toți participanții:

 • Motivația și dorința de implicare in proiecte și activități care includ tineri cu dizabilități:
 • Dorința de învățare și perfecționare;
 • Potențialul de multiplicare si diseminare a rezultatelor proiectului:
 • Disponibilitatea de a participa la toate evenimentele ce se vor desfășura pe parcursul reuniunii trans-naționale;
 • Cunoștințe de limba engleza, la nivel mediu.

Pentru tinerii participanți:

 • Experiența anterioara in proiecte si activități legate de voluntariat, implicare in viața comunității, participare la proiecte de tineret/incluziune/dizabilități:
 • Implicarea activă în viața organizației si a comunității;
 • Vârsta de 18-30 ani.

Pentru factorii de decizie/experții:

 • Să activeze în domeniul tineretului, politicilor de tineret sau/și incluziune (consilieri locali, experți sau factori responsabili in primării, direcții locale și regionale, consilii ale tineretului, etc.);
 • Să fie interesați de problematica TNDV și să manifeste dorința de a implementa viitoare proiecte sau programe referitoare la aceștia;
 • Disponibilitate de a împărtăși din experiența proprie;
 • Să prezinte cel puțin o propunere concreta de îmbunătățire a cadrului legislativ european/național/local, legată de TNDV;
 • Vârsta 21+.

În cazul în care sunteți interesat(ă) să participați activ la proiect și la reuniunea trans-națională, vă rugăm să completați formularul corespunzător:

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați la emvision@babilontravel.net.

Mai multe informații legate de orașul Cluj-Napoca, gazda reuniunii trans-naționale, accesibilizate nevoilor tinerilor nevăzători sau cu deficiențe de vedere, pot fi găsite în ghidul turistic cu caractere mari și în audio-ghidurile create în anul 2014, în cadrul proiectului Terra Mirabilis, conceput și coordonat de Asociația Babilon Travel:

Cover in English

Tourist Guide with Large Fonts English

Cover in Romanian

Tourist Guide with Large Fonts Romanian

 

 

 

 

 

 

 

 

      Audio Guide in English                  Audio Guide in Romanian

Parteneri:

 • Center for Youth Activism CYA KRIK, FYROM;
 • Unique Projects, Lituania;
 • Polski Zwiazek Niewidomych, Polonia;
 • Youth of Europe, Polonia;
 • Autonomia e Descoberta CRL, Portugalia;
 • Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj, România;
 • Liga Apărării Drepturilor Omului Filiala Cluj, România;
 • Municipiul Cluj-Napoca, România;
 • Liceul pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.

Articole pe aceiași temă:

Share this Post

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.