Gabi/ decembrie 21, 2013/ Local, Primăria Cluj, Proiecte, Terra Mirabilis

Proiectul Terra Mirabilis se va derula în orașul Cluj, în perioada 7 aprilie – 30 noiembrie 2014. Deși are un caracter local, el își propune un follow-up național și preponderent internațional. În acest sens, prin obiectivele pe care și le propune, Terra Mirabilis este gândit să sprijine acțiunile programului „Cluj-Napoca: Capitala Europeană a Tineretului 2015” și deasemenea proiectul „Cluj-Napoca: Capitala Culturală Europeană 2021”.

Beneficiarii, grupul țintă al proiectului, îl constituie un număr de 12 tineri, fete și băieți, cu dizabilități de vedere, din Cluj-Napoca și împrejurimi, ce provin din medii sociale diferite și care cunosc limba engleză. Alături de beneficiarii proiectului la acesta vor participa 6-8 voluntari.

Terra Mirabilis are ca scop să realizeze suportul material și calificarea de personal voluntar, necesare unor viitoare schimburi naționale și internaționale de tineri cu dizabilități de vedere.

Suportul material propus a se realiza este format din ghiduri turistice, hărți și materiale informative și promoționale, care să permită unei persoane sau unui grup de persoane cu dizabilități de vedere, din țară sau străinătate, să parcurgă în siguranță un traseu de vizitare a orașului Cluj-Napoca, traseu care să cuprindă cele mai reprezentative obiective turistice, monumente și lăcașuri de cult și care să scoată în evidență dimensiunea multiculturală și multietnică a orașului. Suportul material, în limbile română și engleză, va fi creat atât în format standard, tipărit, cât și în formate proprii persoanelor cu dizabilități de vedere, adică ghiduri audio, materiale tipărite cu caractere mari, în alfabet Braille însoțit de hărți și diagrame tactile. Deasemenea aceste materiale vor fi editate și în format digital (PDF).

Personalul implicat în proiect, voluntari și beneficiari (grup țintă), în funcție de (diz)abilitățile personale, va realiza suportul material și va dobândi și dezvolta capacități ce-i vor permite să însoțească și să ghideze în siguranță tineri (sau mai puțin tineri) sau grupuri cu dizabilități de vedere pe trasee turistice clujene. Deasemenea vor deprinde sau vor perfecționa abilități de lucru cu calculatorul, de tehnoredactare și tipărire în diverse formate.

Pentru implementarea scopului și obiectivelor propuse, atât voluntarii cât și beneficiarii proiectului vor participa la activități, care se vor baza în special pe elemente ale educației non-formale, extracurricurale și informale. Astfel în proiect există:
– Workshopuri pregătitoare, de cunoaștere reciciprocă, de planificare, de dobândire de abilități necesare însoțirii unor grupuri de persoane cu dizabilități, inclusiv cele de securitate personală, de scriere a unui ghid turistic, care să țină cont de necesitățile persoanelor cu dizabilități de vedere, de transpunere a acestui ghid în formate specifice (ghid audio, Braille, diagrame tactile, etc.), de realizare a paginii de internet a proiectului. La aceste workshopuri vor participa formatori calificați, cu competențe atât în educația persoanelor cu dizabilități de vedere cât și în domeniul turismului și nu în ultimul rând a educației nonformale. Un workshop de final va fi dedicat dimensiunii multiculturale și multietnice a Clujui și a apartenenței acestuia la cultura europeană, prin prisma cunoștințelor dobândite de participanții la proiect. Tot în cadrul acestui workshop se va face o prezentare a programului Tineret în Acțiune
– Acțiuni în oraș de inventariere a obiectivelor turistice majore, de simulare a parcurgerii traseul propus, acțiuni în care fiecare participant va juca pe rând rolul ghidului sau rolul turistului/grupului cu dizabilități de vedere
– Ateliere de editare, tehnoredactare și transpunere a materialelor realizate în formatele specifice propuse, atât în limba română cât și în engleză.
– Activități pe tot parcursul proiectului vizând promovare în media, interviuri, comunicate de presă, articole pe pagina proprie de internet, forumuri online, etc.
– Activități de final privind diseminarea rezultatelor proiectului, incluzând aici și vizite în alte centre de nevăzători din țară, alcătuirea unei liste de potențiali parteneri pentru viitoare schimburi internaționale de tineri cu dizabilități de vedere.

Participanții la proiect vor fi vizibili pe pagina de internet a proiectului, și vor fi ajutați, în măsura posibilităților, să participe la cursuri de formare specifice organizațiilor de tineret, de inserție socială a persoanelor cu dizabilități și activităților de turism. Deasemenea se va acorda un certificate de voluntar;

Parteneri la proiect sunt Liceul de Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Cluj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Cluj și Primăria Cluj-Napoca prin Serviciul Turism. Aceste instituții, prin convențiile de colaborare semnate, se vor implica cu o parte din echipamentele necesare (tehnică de calcul, imprimante) cât și cu expertiza și experiența pe care o au în materie de persoane cu dizabilități de vedere și cu oportunități reduse în general.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, prin Centrul de Informare Turistică al municipiului Cluj-Napoca.

Articole pe aceiași temă:

Comunicat de Presă (21.07.2014)

Comunicat de Presă (24.11.2014)

Proiectul Terra Mirabilis în Imagini

Proiectul Terra Mirabilis în Presa Scrisă și Audio-Vizuală

Proiectul Terra Mirabilis: Exploatarea Rezultatelor

Proiectul Terra Mirabilis din nou în actualitate

Evenimentul Terra Mirabilis la Cluj, reflectat în audio-vizual

Share this Post