Gabi/ martie 31, 2014/ Erasmus+, Internațional, MeToVIm, Proiecte

Asociația Babilon Travel a lansat proiectul MeToVIm “Metode și Instrumente ale Educație NonFormale în Lumea Tinerilor cu Deficiențe de Vedere” ce are în vedere testarea, dezvoltarea unor metode și instrumente existente și crearea altora noi, din panoplia educației nonformale, cu accent pe cele dedicate activităților cu tinerii cu dizabilități, în special cu dizabilități de vedere.

Proiect Erasmu+ KA-1 – Mobilitatea Lucrătorilor de Tineret
Termen Limită: 30 April, 2014
Cluj-Napoca/Romania – 7-16 September, 2014

Unul din obiectivele majore ale Asociația Babilon Traveleste acela de a ajuta și încuraja tinerii nevăzători sau cu deficiențe de vedere să devină cetățeni europeni activi pe deplin conștienți și responsabili de drepturile, dar și provocările ce decurg din această calitate.

Pentru a realiza acest obiectiv avem nevoie de lucrători de tineret și voluntari care să fie capabili să înțeleagă cât mai bine lumea, necesitățile și așteptările tinerilor cu deficiențe de vedere. De asemenea există o nevoie reală de reguli și proceduri de bune practici în ceea ce privește activitățile în care sunt implicați tineri cu nevoi speciale și securitatea legată de aceste activități. Educația nonformală, tehnologiile digitale și platformele de socializare sunt alte elemente care pot îmbunătății activitățile și rezultatele muncii lucrătorilor de tineret și a voluntarilor.

Ținând cont de aceste necesități Asociația Babilon Travel lucrează la un proiect Erasmus+ KA 1 – Mobilitatea lucrătorilor de tineret, intitulatMetode și Instrumente ale Educație NonFormale în Lumea Tinerilor cu Deficiențe de Vedere” (MeToVIm), proiect menit să dezvolte și să îmbunătățească două metode de educație nonformală care să familiarizeze lucrătorii de tineret, educatorii, profesorii, voluntarii și în general pe toți cei ce desfășoară activități cu tinerii nevăzători sau cu deficiențe de vedere cu nevoile și așteptările acestora. În plus proiectul dorește să genereze idei creative care să stea la baza dezvoltării de noi metode și instrumente de educație nonformală, adaptate tinerilor cu dizabilități și celor care desfășoară activități cu acești tineri.

Un alt obiectiv important al proiectului MeToVIm este acela de a pune bazele unui grup internațional de lucrători de tineret, educatori și profesori, cu o bogată experiență în educația nonformală, care să acționeze ca resurse în domeniul învățării, a aplicării metodelor și instrumentelor proprii educației nonformale. Într-un viitor proiect, gândit ca follow-up al proiectului MeToVIm, acest grup se va întâlni periodic, odată la 6 luni, de fiecare dată în altă țară din UE și va dezbate noțiuni relevante ale educației nonformale, din perspectiva țărilor, regiunilor și abordărilor proprii fiecărui membru al grupului. Între aceste întâlniri periodice grupul va comunica și va da consultanță online persoanelor, organizațiilor și instituțiilor interesate.

Proiectul MeToVIm se înscrie în rândul acțiunilor menite să susțină evenimentul “CONNECTOR – Un Happening Nonformal”, septembrie 2014, Cluj-Napoca/Romania. CONNECTOR este un eveniment internațional dedicat metodelor și instrumentelor învățării și este integrat în programul “Cluj-Napoca Capitala Europeană a Tineretului 2015”.

Proiectul va strânge împreună 25 de lucrători de tineret, profesori și educatori din 5 țări UE sau partenere, care să posede o oarecare experiență în domeniul educației nonformale și să fie interesați de învățarea, experimentarea și împărtășirea de noi metode și instrumente proprii domeniului nonformal, cu accent pe cele menite să scoată în evidență provocările, nevoile și așteptările tinerilor cu dizabilități de vedere și să ducă la perfecționarea activităților cu acești tineri. Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura pe parcursul a 8 zile complete 7-16 septembrie, incluzând și zilele de sosire și plecare.

Participanții pot fi lucrători de tineret, educatori și profesori, cu oarecare experiență în educația nonformală, care își desfășoară activitatea în ONG-uri, instituții publice și de învățământ sau companii, din 5 țări UE și partenere și sunt buni vorbitori de limba engleză (min. B2).

 

Share this Post